Кўрилди

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулкни олишда ушбу ҳудудларда доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган бўлиш шартми?

Мамлакатимизда қайси соҳа бўлмасам фуқароларимизга енгилликлар яратиш мақсадида босқичма-босқич ислоҳ қилиниб келяпти. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг мамлакат ҳудудида бир жойдан иккинчи жойга кўчиш борасидаги ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш кафолатларини мустаҳкамлаш ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси ҳамда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида жорий йилнинг 22 апрелб куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доимий прописка қилиш ҳамда турган жойи бўйича ҳисобга олиш тартибини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилинди.

Ушбу фармонга мувофиқ, прописка қилиш борасида биз учун қандай ўзгаришлар бўлади?

Демак, эндиликда рухсат бериш хусусиятига эга бўлган доимий прописка қилиш тизимидан босқичма-босқич хабар бериш хусусиятидаги рўйхатдан ўтказиш тизимига ўтилади.

Шунга кўра, биринчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

👉 “доимий прописка қилиш” ва “турган жойи бўйича ҳисобга олиш” тушунчалари “доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олиш” ва “вақтинча турган жойи бўйича рўйхатга олиш” тушунчаларига ўзгартирилади;

👉 фуқароларга биринчи ва иккинчи даражадаги қариндошларини ўзи доимий яшаш жойи бўйича рўйхатда бўлган манзил билан бир қаторда эгалигида бўлган уй-жой майдонига доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга қўйиш имконияти яратилади;

👉 доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга қўйиш учун эр-хотиннинг никоҳдан кейин 1 йил давомида биргаликда яшаш шарти ҳамда 1 йил ичида никоҳ бекор қилинган тақдирда доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олиниши йўқотилиши тўғрисидаги қоида олиб ташланади;

👉 оилага тарбияга олинган (патронат) шахслар уларнинг тутинган
ота-онасининг доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинади;

👉 илгари Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган фуқаролар доимий яшаш учун тегишинча қайтиб келганида, улар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятига ҳеч қандай тўсиқларсиз қайта доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинади;

👉 тегишли лавозимларга сайланган, тайинланган, тасдиқланган фуқароларга ҳамда республика аҳамиятига молик бошқа давлат ташкилотларига ишга таклиф этилаётган юқори малакали мутахассислар учун лавозимни эгаллаб туриш даврига бериладиган доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олиниш ҳуқуқига чеклов бекор қилинади;

👉 Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жойлашган давлат ташкилотларида 5 йил муддат мобайнида узлуксиз меҳнат фаолиятини юритаётган мутахассислар (техник, хизмат кўрсатувчи ва ишлаб чиқариш ходимларидан ташқари) мазкур ҳудудларда доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинади;

👉 республиканинг бошқа ҳудудларида доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган Ўзбекистон фуқаролари томонидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги янги қурилган уйларни сотиб олиб, 3 йил ичида сотган ҳолатларда давлат божининг алоҳида ставкаларини қўллаш тартиби бекор қилинади.

❗️Кўчмас мулк олишда доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинганлик талаб қилинмайди

Фармонга кўра, 2020 йил 1 апрелдан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулкни олишда Ўзбекистон фуқаролари учун ушбу ҳудудларда доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинганлиги талаб қилинмайди.

Ўзбекистон фуқароларини доимий яшаш ва вақтинча турган жойи бўйича рўйхатга олиш билан боғлиқ ишлар идоралараро электрон ҳамкорлик орқали “ягона дарча” тамойили асосида Ички ишлар вазирлигининг “Манзил” автоматлаштирилган ахборот тизими воситасида амалга оширилади.

Бунда Ўзбекистон фуқароларини “Манзил” тизими орқали доимий яшаш ва вақтинча турган жойи бўйича рўйхатга олиш:

🔹 ТошкентшаҳриваТошкентвилоятида – 2020 йил 1 сентябрдан;

🔹 ҚорақалпоғистонРеспубликасивавилоятларда – 2021 йил 1 январданбошлабамалгаоширилади.

ДоимийяшашвавақтинчатурганжойибўйичарўйхатгаолиштартибинибузганликҳолатиЎзбекистонфуқароларинитегишлиҳудудваманзилданчиқарибюборишучунасосбўлибҳисобланмайди.

⚡️ Рўйхатданўтмасданистиқоматқилишмуддати 15 кун бўлади

✅ Фармонгакўра, 2020 йил 1 сентябрдан: ⬇️

🔸 Ўзбекистонфуқароларинидоимийяшашвавақтинчатурганжойибўйичарўйхатданўтмасданистиқоматқилишмуддати 15 кун ҳисобланади;

🔸 доимийяшашвавақтинчатурганжойибўйичарўйхатгаолишнирасмийлаштириш 1 кун ичидаамалгаоширилади;

🔸 Ўзбекистонфуқароларинидоимийяшашжойибўйичарўйхатгаолишдааввалгидоимийяшашжойиданрўйхатданчиқиштартибибекорқилинади;

🔸 Ўзбекистонфуқароларигадоимийяшашжойибўйичарўйхатгаолинишинирасмийлаштиришда паспорт, уйдафтариёкихонадонкарточкасигарўйхатгаолишштампинибосишамалиётибекорқилинади;

🔸ҳарбийхизматгамажбурларнингдоимийяшашжойибўйичарўйхатданолинишдамудофааишларибўлимларигаҳарбийҳисобданчиқишваҳарбийҳисобгатуришучунбориштартибибекорқилинади;

🔸Ўзбекистонфуқароситомонидансолиқидораларидаҳисобгаолинганижарашартномасиҳақидамаълумоттақдимэтилгандавақтинчатурганжойибўйичарўйхатгаолинишдауй-жойэгасинингрозилигиталабэтилмайди.

Шунингдек, болагатуғилганликтўғрисидагувоҳноманирасмийлаштиришчоғидаотасиёкионасинингдоимийяшашжойибўйичарўйхатданўтганманзилигаидоралараро электрон ҳамкорликорқалимаълумотларникиритишйўлибиландоимийяшашжойибўйичарўйхатгаолиштартибижорийқилинади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрининг муайян ҳудудида доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган Ўзбекистон фуқаролари тегишинча ушбу ҳудуднинг бошқа манзилида истиқомат қилса, турган жойи бўйича вақтинча рўйхатга олиниши шарт эмас ва паспорт тизими қоидаларини бузган деб ҳисобланмайди.

Нозимахон Тожиева, Фарғона вилояти адлия бошқармаси Ҳуқуқий тарғибот ва маърифат бўлими етакчи маслаҳатчиси, 1-даражали юрист.

Дўстларингизга улашинг:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *